Naturreservatet

Bråborg erbjuder goda möjligheter till naturupplevelser och vårt naturreservat är omtyckt av ornitologer och som vandringsområde. Vi arbetar tillsammans med länsstyrelsen för att bevara och utveckla naturreservatet.

Stora delar av gårdens vackra strandområden utgörs av strandängar med höga naturvärden och innanför de långsträckta vassarna trivs en rad ovanliga växter och fåglar, som vadare och rovfåglar. Varje år återkommer vårt havsörnspar för att häcka och det finns stora kolonier av hägrar och svanar. Under vår och höst stannar tusentals flyttfåglar till, framför allt gäss men också tranor och andra arter.

Som gammal krongård finns här också vackra ekhagar, som en gång i tiden planterades för att förse den svenska flottan med skeppsvirke. Idag är dessa ekar en skattkista för många insekter och växter samtidigt som de skapar en miljö för sköna och avslappnande promenader.

Vi tycker naturligtvis att det är väldigt roligt om ni vill utnyttja dessa möjligheter, men tänk på att det är ett känsligt område med växter, djur och många häckande fåglar. I hagarna går också ofta djur som kan vara nyfikna, så det är bra att vara försiktig. Staketen är nästan uteslutande elstaket, använd därför de övergångar som finns. Lämna heller aldrig grindar öppna!hjhj