Vi som arbetar och bor här

De senaste 100 åren har det hänt mycket på Bråborg. I början av det förra seklet bodde här runt 130 personer. De flesta av dem försörjde sig på gården. Idag sköter Hans och Jerry verksamheten tillsammans. Hans har nästan 30 års erfarenhet av lantbruk och djur och leder idag verksamheten. Jerry har arbetat hos oss i fyra år.Till skillnad från för 100 år sedan bor här idag något färre personer. Hans och Jan-Erik, som också vuxit upp på gården bor här med Eva respektive Carin. Det ungdomliga inslaget utgörs av Evas dotter Susanne och Robin.

hjhj